Archiwalne przetargi

WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY SUW NOWE WIERZBNO W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
03-04-2024r.
12-04-2024r.
Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody pitnej
02-12-2022r.
12-12-2022r.
Detaliczna dostawa paliw płynnych
25-11-2022r.
02-12-2022r.
Świadczenie usług pocztowych na rzecz ZGK
21-11-2022r.
30-11-2022r.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody"
29-12-2021r.
10-01-2022r.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody
16-12-2021r.
23-12-2021r.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Usługa ochrony obiektów i mienia w obiektach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
30-11-2021r.
08-12-2021r.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Detaliczna dostawa paliw płynnych do samochodów, maszyn i urzadzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
25-11-2021r.
03-12-2021r.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym " Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz floty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie"
24-11-2021r.
06-12-2021r.