Archiwalne przetargi

Przetarg nieograniczony "I etap przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bielawskiej
22-03-2021r.
19-04-2021r.
Postępowanie w trybie zapytanie o cenę „Na dostawę artykułów hydraulicznych”
23-12-2020r.
31-01-2021r.
Przetarg nieograniczony „Sukcesywna regeneracja wodomierzy do wody zimnej”
29-12-2020r.
11-01-2021r.
Nr ogłoszenia: 773209-N-2020 Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie: sukcesywna regeneracja wodomierzy do wody zimnej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub…