Archiwalne przetargi

Detaliczna dostawa paliw płynnych
25-11-2022r.
02-12-2022r.
Świadczenie usług pocztowych na rzecz ZGK
21-11-2022r.
30-11-2022r.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody"
29-12-2021r.
10-01-2022r.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Zakup i dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody
16-12-2021r.
23-12-2021r.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Usługa ochrony obiektów i mienia w obiektach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
30-11-2021r.
08-12-2021r.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Detaliczna dostawa paliw płynnych do samochodów, maszyn i urzadzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
25-11-2021r.
03-12-2021r.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym " Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz floty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie"
24-11-2021r.
06-12-2021r.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Usługa ochrony obiektów i mienia w obiektach Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie
18-11-2021r.
30-11-2021r.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym "Prace remontowe w dwóch budynkach komunalnych Królewska 13 i Królewska 13A
06-07-2021r.
24-07-2021r.